Close

Procurement
Is More Then
Buying.

Procurement
Partners.

Procurement

“There are plenty of ways to get ahead. The first is so basic I’m almost

embarrassed to say it: spend less than you earn.” – Paul Clitheroe

Novinky

Partneři

O asociaci

VIZE

Znalosti – Profesionalita – Inovace

Asociace Procurementu (AP) je výběrová organizace, jejímž posláním je být nezávislou, profesionální a etickou autoritou. 

Je komunikační platformou pro efektivní výměnu zkušeností a názorů mezi odborníky Procurementu a dodavateli, státními a kontrolními institucemi a dalšímí partnerskými organizacemi.

POSLÁNÍ

Efektivita – Etika – Zkušenost

Cílem Asociace Procurementu (AP) je zvýšit vnímání významnosti profesionálního nákupu ve firmách i ve společnosti jako hlavního nositele inovací včetně efektivního a transparentního nákupu.

AP definuje, reprezentuje, podporuje a prosazuje oprávněné a společné zájmy svých členů dle etického kodexu a vytváří vhodné prostředí pro průběžné zlepšování znalostí a kvality práce oddělení Procurementu.

AP vytváří komunikační platformu pro otevřené a transparentní jednání s dodavateli s cílem sdílet a využít nejnovější poznatky vývoje a výzkumu dodavatelů ve prospěch zákazníka.

STRATEGIE

Informace – Řešení – Komunikace

AP vytváří odborné komise a pracovní skupiny pro jednotlivé segmenty za účelem vyhledávání a řešení identifikovaných problémů.

AP podporuje aktivity vedoucí ke zvýšení informovanosti laické i odborné veřejnosti o principech a způsobu práce Procurementu, spolupracuje se zaměstnavatelskými, podnikatelskými i dalšími profesními svazy a asociacemi, koordinuje přístup svých členů k řešení problémů a vytváření jejich společných názorů a stanovisek. Připravuje iniciativní návrhy a stanoviska k řešení otázek týkajících se oblasti Procurementu a to jak v oblasti legislativy, tak i na úrovni koncepčních prací při vytváření procesních a kontrolních standardů.

AP nevyvijí žádnou obchodní činnost. Nabízí spolupráci a partnerství všem podnikatelským, státním nebo samosprávným subjektům a přijímá účast na práci poradních orgánů ustavených evropskou, státní nebo místní správou (samosprávou).

Přínosy pro členy

Členství v profesním společenství, jehož základním smyslem je:

 • výrazně zlepšit vnímání a pohled veřejnosti na oblast nákupu jako na strategický útvar společnosti

 • být nositelem principů nezávislého a efektivního nákupu s využitím znalostí trhu a technologického vývoje

 • vytvořit a udržovat otevřenou profesní komunikační platformu mezi dodavateli a odběrateli
 • průběžné zlepšování znalostí pracovníků nákupu formou sdílených informací a šíření etických hodnot
 • možnost účasti na školeních, diskuzích a seminářích na vybrané téma
 • kontakt s profesionály z oboru a významnými partnery organizace, s odborníky z dalších zemí a získávání zkušeností ze zahraničí
 • možnost být členem pracovních komisí a svojí aktivní spoluúčastí formovat strategii nákupu ve vybraném segmentu a současně plně využívat potenciálu a znalostí organizace
 • profesní certifikace

Zaregistrujte se

Přínosy pro partnery a dodavatele

 • šíření know-how a etických hodnot v prostředí procurementu.
 • možnost otevřené komunikace mezi dodavateli a odběrateli s cílem dosáhnout kontinuální informovanosti pracovníků nákupu o technologických trendech a novinkách dodavatelů, které mohou přispět k výraznému zlepšení TCO na straně zákazníka
 • vytvoření dlouhodobých a smysluplných vztahů, kdy zákazník má aktuální informace o daném segmentu a dodavatel má příležitost zužitkovat své investice v R&D
 • získání zpětné vazby z prostředí procurementu – optimalizace marketingu
 • možnost účasti na panelových diskuzích a dalších akcí, které jsou organizované asociací
 • možnost cílené inzerce a umístění informačních spotů na stránkách asociace
 • formou přímé komunikace s vedoucím segmentu nebo pracovní skupiny spoluvytvářet a modelovat obecnou strategii pro nákup dané služby, komodity apod.
 • možnost srovnání (benchmarking) s konkurencí
 • získání informací o celosvětových trendech a preferencích v jednotlivých segmentech

Členství

 • Minimum length of 8 characters

Segmenty

More
then
buying

Adresa:

Jičínská 2348/10, Praha 3, 130 00

Kontakt:

Phone: +420 731 401 974

Email: sekretariat@procurement.cz

Vaše jméno*

Váš email*

Předmět

Vaše zpráva