Close

01. 07. 2018

Rozhovor s Bobem Boothem – IBM Cognitive Process Re-engineering Vice President

Vážení přátelé,
náš další vzácný host pro interview je Bob Booth, Vice President – Cognitive Process Re-engineering Lead, Europe v IBM. Bob začal svoji kariéru jako certifikovaný účetní před více než 25 lety, nicméně většinu kariéry věnoval procurementu. V současnosti jako vicepresident v IBM pomáhá klientům i kolegům řešit komplexnost technologií jako Cognitive, umělá inteligence, BlockChain, RPA a ERP.

Bobe, většinu svého profesního života jsi strávil ve světě procurementu, nicméně před nedávnem jsi udělal změnu do více všeobecné role „proces re-engineering“. Pořád se považuješ za nákupčího?

Začal jsem svoji kariéru ve financích, potom 15 let v procurementu a moje poslední role je návratem ven, pokrývá oblasti financí, HR, Blockchain, specifických odvětvových procesů a procurement. Takže abych odpověděl na tvoji otázku, považuji se za člověka, který transformuje firmy, primárně zaměřeného na finance a procurement, a hledá nové technologie, které umožní tuto transformaci.

Práce pro největší korporace, na velkých zakázkách, může způsobit odtržení od toho, co se děje ve většině menších firem. Jsi pořád schopen být v kontaktu s nákupčími v menších a středně velkých firmách a vědět jak oni dělají procurement?

Myslím, že všichni čelíme stejným výzvám a možná používáme jiné nástroje k jejich řešení, ale dvě hlavní výzvy jsou:

– Compliance, jde méně o to uzavřít skvělé smlouvy a více o to zajistit plnění smluv, resp. znemožnit jejich neplnění

– Informace (anglický výraz byl„insight“).

Získávání smysluplných a relevantních informací o výdajích a dodavatelích s cílem dělat správná rozhodnutí.

Z dlouhodobého hlediska, vidíš trendy, které začaly ve velkých korporacích a kaskádovaly po letech do malých a středních firem? Můžeš zmínit 1-2 trendy, u kterých jsi přesvědčen, že dorazí do menších firem v následujících pár letech?

1. Blockchain je v současnosti implementován v několika velkých firmách jako způsob eliminace manuálních činností ve finančním back office a tohle se bude šířit dále

2. Automatizace (anglicky – Robotic Process Automation, nebo RPA) bude plně začleněna do eProcurement nástrojů s jednoduchým, lehce ovládatelným uživatelským rozhraním

Pro většinu nákupčích a logistiků je robotizace procesů neznámý pojem. Můžeš stručně popsat nějaké příklady, jak lze využít RPA v těchto oblastech?

Co se myslí pod RPA, je to robotická automatizace procesů, nebo robotizace, je to technologie, která dokáže automatizovat různé kroky ve firemních systémech, které jsou jinak manuální. Například tvorba reportů, kopírování a vkládání dat, provádění transakcí automatizovaným způsobem, něco jako makro v Excelu, nicméně v tomto případě se tak děje mezi různými systémy. Hlavní využití bude v oblastech s největším objemem manuální činnosti, jako například údržba a vkládání kontaktů, katalogů apod.

Pracuješ i s jinými funkcemi než procurement. Je procurement v něčem odlišný než jiné funkce z pohledu využití RPA?

Ne, jakákoliv manuálně náročná činnost může být automatizována, klíčem je mít stabilní a konzistentní proces, kde všechna potřebná data můžou být uložena v robotu. Budoucností je využití tzv. Cognitive nástrojů typu IBM Watson, který je schopen vést konverzaci a získat všechna potřebná data, pak instruovat robota jak má provést transakci. Nicméně tohle je momentálně ambicí jen několika málo velikých firem. Ale to, co velké firmy dělají dnes, budou menší schopny využít za 2-5 let.

A co supply chain? To je oblast, která prochází masivním rozvojem v posledních letech s využitím online obchodu v nových oblastech a taky s rostoucími nároky zákazníků na rychlost a flexibilitu dodávek. Jak dokáže RPA, blockchain nebo další technologie pomoci řešit tyto výzvy?

Existuje obrovské množství možností, od IoT zařízení, které dokážou sledovat pozici, nebo např. počasí s cílem zlepšit fyzickou logistiku ( https://youtu.be/5MAetpGPHnI ), blockchain může pomoci s chytřejšími kontrakty nebo s původem zboží ( https://youtu.be/SV0KXBxSoio ). Jsme jen v začátcích, kdy sbíráme první zkušenosti s tím jak tyto technologie napomáhají odstranit překážky a zvýšit transparentnost a efektivitu v supply chain.

Jsou tyto technologie dostupné jakékoliv firmě, anebo jsou to zatím jen velké společnosti, které dokážou z nich benefitovat – přinejmenším v následujících pár letech?

Zatím ty velké společnosti, nicméně docela rychle začnou tyto technologie být dostupné za rozumné náklady.

Mnoho lidí se na automatizaci dívá s obavami – jak budou dotčeny jejich pracovní místa. Pochopitelně dodavatelé ujišťují veřejnost, že automatizace tady není pro to, aby lidi nahradila, ale spíše aby jim pomohla, nebo je doplňovala. Na základě tvých zkušeností z reálného života – dávají lidé přednost změnit způsob jak pracují (tj. využívají nové technologie) anebo radši odejdou z firmy někam jinam, kde budou pracovat tak, jak byli do teď zvyklí?

Realita bude kombinací obou. Technologie automatizuje mnoho rutinních intelektuálních činností, tak jak to udělala s rutinními manuálními činnostmi v minulosti, např. nemáme tolik bankovních pokladních, nicméně máme řadu nových profesí. Pro lidi, kteří se dokážou učit a adaptovat, bude spousta pracovních příležitostí jak budeme postupně přicházet na to, jaké výhody nám může IT přinést.

Je nějaká otázka, na kterou jsem se nezeptal, ale měl jsem se zeptat?

Nemyslím, klíčem pro každého je poznat jaké jsou hlavní problémy jeho firmy a jak je dokáže vyřešit, ne jak dokáže aplikovat nějakou konkrétní technologii! Nové technologie tady budou pořád!

Bobe, díky za tvůj čas.