Close

13. 09. 2018

Rozhovor s Dr. Karsten Machholzem – profesorem pro Strategický nákup a Supply Chain Management na University of Applied Sciences Würzburg- Schweinfurt

Vážení přátelé,

Našim dalším vzácným partnerem pro interview je Dr. Karsten Machholz, profesor pro Strategický nákup a Supply Chain Management na University of Applied Sciences Würzburg- Schweinfurt. Zároveň je i členem vedení BME, což je jinými slovy asociace nákupu a supply chain v Německu.
 
Q: Pane profesore, v průběhu Vaší kariéry jste pracoval pro velké korporace, později přešel do role poradce a v poslední době působíte i jako profesor na univerzitě a člen vedení BME. Můžete nám krátce popsat co je hlavní oblastí Vaší práce nebo dokonce vášeň v rámci SCM & nákupu?

A: Za posledních 20 let jsem měl příležitost vést několik programů zaměřených na supply chain / procurement excellence se skvělými týmy po celém světě. V konečném důsledku to byl a pořád bude práce s lidmi založena na důvěře a vzájemném pochopení společných cílů. V dnešní době je technologie vyvíjejí velmi rychle a budeme svědky významných změn v tom jak pracujeme, žijeme a komunikujeme, které jdou dalece nad rámec procurementu, výroby nebo supply chain. Mojí vášní je pracovat s lidmi z různých kultur a jazyků a připravovat své studenty na to být „připraveni pro digitální budoucnost“.

Q: Mohl byste krátce představit BME? Jak je organizovaná, jaké má cíle a jak pomáhá něměckým nákupčím v jejich růstu?

A: BME je největší evropskou procurementovou asociací s cca. 9.500 členy. Aktivity se soustřeďují na Německo. Abychom byli blízko k naší komunitě, jsme rozděleni do 38 regionů. Regionální vedení, jako to naše, rozvíjí jejich roční programy (prezentace, návštěvy firem, workshopy, …) dle individuálních potřeb našich členů.
Kromě toho nabízí BME obrovské množství vzdělávacích programů (BME Academy) a různé kongresy a akce zaměřené na procurement. Vedle mnoha jiných (např. Phrma SC Congress, European Procurement Excellence) těmi největšími jsou BME Symposium (v listopadu) a BME E-solution days (březen) pro 2.200 resp. 1.500 návštěvníků.

Q: Pracoval jste pro řadu firem jako manažer nebo poradce, nicméně předpokládám, že jako profesor na univerzitě hledíte nad rámec procesů nebo best practices. Jak obohacuje akademická, nebo vědecká práce Vaši schopnost pomáhat firmám a jak naopak pomáhá Vaše business zkušenost při růstu Vašich studentů?

A: Snažím se přenést mé zkušenosti z mezinárodních firem, dynamických start-upů, poradenství a vědy k jednomu stolu. Je řada cest, které vedou do Říma a řešení, které je ideální pro jednu firmu může být velkým selháním v jiné firmě.
Proto se nesnažím „nudit“ své studenty a přináším jim příklady z praxe a podněcovat různé úhly pohledu aktivní diskusí s mým studenty z 15 různých zemí.

Q: Jak byste porovnal současné trendy v procurementu s tím co se dělo před 10 lety a kam to podle Vás směřuje?

A: Orientace na zákazníka, provozní efektivitu a transparentnost supply chain nebo risk management tady byly i před 10 lety, ale díky technologickém vývoji se posunuly o 2 úrovně výše, což nebylo možné v minulosti. iPhone byl představen v roce 2007 – jen si představte jak změnil způsob jakkým dnes komunikujeme nebo pracujeme.
Operativní nákup úplně zmizí a bude vykonáván roboty. Nákup budoucnosti bude čistě strategický, podporován umělou inteligencí.

Q: Jakou dovednost nebo proces by měl začít nákupčí ve středně velké firmě rozvíjet, aby byl schopen v budoucnu nabídnout svému CEO přidanou hodnotu? V jaké oblasti by se měl vzdělávat?

A: V blízké budoucnosti všechno, co může vykonávat robot / software lépe než člověk, bude automatizováno.
Kreativita, empatie a budování vzájemné důvěry jsou oblasti, které roboti nebo software nedokáží. To jsou tedy oblasti, na které se musíme my všichni (nejen nákupčí) zaměřit.

Q: Vidíte nějaký rozdíl v tom jakou roli hraje procurement v Německu v porovnání např. se Střední Evropou a naopak v porovnání s největšími světovými firmami?

A: V zásadě je možné měřit důležitost / význam nákupní funkce ve firmě s tím, jaký podíl celkových nákladů firmy projde „rukama“ nákupu. V zemích tzv. 1. světa s vysokými mzdovými náklady a vysokým podílem outsourcingu, můžou externí náklady představovat 50-95% COGS.
V zemích s nižšími mzdovými náklady, např. ve Východní Evropě nebo Asii, resp. v malých a středně velkých firmách nebo start-upech dělají nákup majitelé firem nebo malý team nákupčích dělají to více či méně profesionálně.
Jelikož ne každá firma má dostatečné lidské zdroje nebo rozpočet, komunity typu Adociace Procurementu, BME nebo jiné (např. online) nákupní komunity se stávají klíčem k úspěchu.

Q: Vidíte vliv přicházejících procurementových technologií na teamy o velikosti 3-10 lidí (strategických i operativních nákupčí)? Jak to bude vypadat?

A: Jak jsem již zmínil, operativní nákupčí bude nahrazen a strategický nákupčí bude podpořen technologiemi.
Ale moderní technologie nejsou něčím jen pro velké společnosti. I malé, rodinné firmy můžou používat big data aby vytvářeli lepší předpovědi (např. pekárny), nebo vytvořit individualizované stoly, tablety atd. s využitím různých konfigurátorů nebo virtuální reality (např. nábytek) s cílem vyhnout se nákladným show rooms. Levné komponenty lze nakupovat přes platformy typu Amazon business s cílem ušetřit transakční náklady a čas.

Q: Jaké hlavní výzvy vidíte dnes v Supply Chain?

A: Orientace na zákazníka / uživatelskou zkušenost, udržitelnost a transparentnost celého dodavatelského řetězce (např. dětská práce, těžba různých prvků v konfliktních oblastech, CO2, anti-korupce) budou v budoucnu klíčové faktory pro úspěch každé supply chain.
Zákazník je více vzdělaný a náročný než kdy dříve a přežijí ty firmy, které dokáží naplnit nebo předčit jeho očekávání.

Q: V poslední době uvažuji o „rovnováze v supply chain“ – kde cíle strategického nákupu, operativního nákupu, logistiky, skladování atd. a jejich realizace jsou vzájemně sladěny s cílem předcházet situacím, kdy např. nákup dosáhne nákupní úsporu výběrem levnějšího dodavatele, nicméně za cenu vyšších logistických nákladů, skladování, reklamací atd. Jak se s tím dnes firmy vypořádávají nebo jak by měly?

A: Tohle je staré téma, bohužel platné i dnes. Zaměření na vlastní cíle, např. pro vlastní funkci, divizi, produkt apod. není nikdy ideální. Existuje mnoho, mnoho příkladů, např. nízké zásoby v divizi A bránící dostatečnému uspokojení trhu divizí B apod. Tzv. AAA supply chains (dle Prof. Hau Lee ze Stanfordovy univerzity) ukazují mnoho příkladů úplných selhání (HP, Canon, Lucent, Cisco …) nebo velkých úspěchů (7/11, Amazon).
Řešení je velmi jednoduché, nicméně velmi těžko realizovatelné: společné cíle a společná zodpovědnost založena na důvěře mezi jednotlivými partnery v hodnotovém řetězci.

Q: Pokud jsou Vám známy specifika veřejných zakázek dle pravidel EU, můžete krátce popsat jak to vypadá s veřejnými zakázkami v Německu? Jaké jsou hlavní výzvy se kterými se nákupčí veřejných zakázek a taky dodavatelé potýkají z důvodů legislativy?
Co dělá německá vláda a BME pro vypořádání se s těmito výzvami?

A: Veřejný sektor a německá ministerstva jsou na správné cestě aby se stali čím dál více digitalizované. Nejsme ještě tak daleko jako Švýcarsko, Švédsko nebo Estonsko, ale rostoucí efektivita, transparentnost a dostupnost budou klíčem pro budoucí rozvoj.
Německo ministerstvo hospodářství požádalo BME, aby zřidila novou iniciativu zvanou Kolnno (kompetenční centrum pro inovsativní procurement) s cílem sdílet a přenášet best practices z průmyslu do veřejného sektoru.
V září organizujeme kiuck-off workshop ve Würzburgu s cílem sdílet zkušenosti a kontakty s naší komunitou ve veřejném sektoru (např. nemocnice, univerzity, různé veřejné organizace).
Již teď se těším na tuto akci a také na networking a spolupráci s vaší Asociací Procurementu.

Děkuji za Váš čas!