Close

Pojištění

Úvod

Co je dobrá pojistná smlouva? Odpověď je poměrně jednoduchá- žádná, pokud se nic nestane. Má tedy smysl se pojišťovat? Odpověď není jednoduchá. Má pojistná smlouva krýt všechna rizika, nebo jenom ta hlavní, s jakou spoluúčastí atd. Mnoho firem se proto spoléhá na služby profesionálního makléře. Přidanou hodnotou makléře je přímé navázání vztahů s klientem, znalost jeho potřeb, rizik spojených s jeho podnikáním v daném místě, detailní znalost komerčních nabídek pojišťoven a schopnost optimalizovat náklady na pojištění. Makléř Vám může odborně asistovat, nicméně vlastní pojistka je následně uzavřena mezi pojišťovnou a vámi, tedy přímá odpovědnost za vyplacení vzniklé škody není na straně makléře

Zcela jistě můžete získat zajímavou nabídku i napřímo, tedy přímým jednání se zástupcem pojišťovny. Otázkou je, jakým způsobem je reálné porovnat nabídky pojišťoven. Podrobné prostudovaní všech formulářů a zvažování všech smluvních parametrů, formulací rizik a možných právních kliček je náročné a ve svém důsledku zásadní pro případné uplatnění škody a její úhrady vybranou pojišťovnou. 

V pojišťovnách pracují právníci a matematici, kteří formulují smlouvy a jsou schopni, na základě statistických a dalších údajů, velmi dobře vyhodnotit pravděpodobnost škodní události.  Rizika však mohou být v různých pojišťovnách různě formulována, kalkulována a sdružována. Je tedy na jen na pojištěnci, jaké portfolio rizik resp. jejich pojištění považuje za nezbytné a jakou pojišťovnu si vybere.  


Pokud pojistku uzavíráte bez asistence makléřské firmy:

  • Jaké informace o Vámi zvolené pojišťovně máte?
  • Jaké máte reference?
  • Příklady bezproblémového pojistného plnění u rizik, které hodláte pojistit?
  • Rozumíte smlouvě?
  • Čtete malé poznámky „pod čarou“ napsané světle šedým fontem velikosti „3“ 


Pokud spolupracujete s makléřskou firmou:

  • Víte, jakou má Váš makléř historii a jak je úspěšný  na trhu?
  • Kdo jsou jeho zákazníci? Jaké má reference?
  • Které pojišťovny s ním spolupracují
  • Je členem profesní asociace?
  • Jaké nadstandardní služby poskytuje?


Více informaci, jak uzavírat pojistné smlouvy  se dozvíte v části určené pro členy Asociace Procurementu

Sponzor segmentu

Placená část

Pro zobrazení plné verze segmentu je nutné se přihlásit.  Pokud ještě nejste členem AP, zaregistrujte se.


Placená část

Diskuzní forum

Nenalezeny žádné otázky.