Close

Nákup PHM

Úvod

Způsob financování, vlastnictví vozidel a rozsah poskytovaných služeb jsou klíčové parametry definující různé formy FM.

Výběr vhodné formy záleží na řadě faktorů, zejména na finančních pravidlech společnosti.

Formy FM:

Nákup vozidla za hotové

Ne příliš často využívána forma pořizování firemního fleetu. V případě, že má společnost dostatečnou hotovost a nemusí si na pořízení vozidla půjčovat, je to však pořád jedna z nejlepších variant. Pořizovatel není omezován ročním nájezdem vozidel nebo nadměrnými poplatky za drobné nebo větší oděrky. Nevýhodou jsou starosti při prodeji vozidla a nutnost mít hotovost při nákup, pro některé společnosti může být nevýhodou zařazení vozidel do firemního majetku (vyšší aktiva).

Nákup vozidla prostřednictvím finančního leasingu nebo úvěru

Častěji využívána forma, zejména u menších a středně velkých společností. Vhodná pro společnosti, které nemají dostatečnou hotovost anebo jsou schopny si půjčit za velmi nízký úrok. Vozidlo po úplném splacení zůstane v majetku pořizovatele. Ostatní výhody i nevýhody zůstávají stejné jako u pořízení za hotové.

Pořízení vozidla formou operativního leasingu

Operativní leasing se od předchozích dvou forem liší zejména tím, že vozidla nepřechází do majetku pořizovatele. Nejsou investičním, ale operativním výdajem a jejich provoz je omezen počtem let a nájezdem km za rok.

Tato forma pořízení fleetu má v našich končinách kratší tradici. Přinesli ji sem především západní korporace, které tímto způsobem pořizují fleet ve svých domovských regionech a vyžadovali stejnou službu, když začali podnikat u nás. Naše malé a střední společnosti byly zvyklé vozidla vlastnit a nechávat si je co nejdelší dobu. Navíc ani podmínky operativního leasingu ve Střední a Východní Evropě nedosahovaly stejné výhodnosti jako např. v Západní Evropě. Trhy (a potažmo vozové parky) jsou tady menší, kupní síla menší a proto zákazníci vozidla obměňují méně často, úrokové míry máme naopak vyšší, konkurence ve finančních službách je menší – tyto a další faktory ovlivňují pomalejší nárůst oblíbenosti operativního leasingu.

Výhodou operativního leasingu je to, že k pořízení není potřeba mít hotovost předem, vozidla nejsou vedeny v majetku firmy a bezstarostné vrácení vozidla po uplynutí smlouvy (s výjimkou případných doplatků za menší nebo větší opotřebení). Nevýhodou můžou být vyšší celkové náklady než při nákupu za hotové nebo finančním leasingu. Tento rozdíl klesá s růstem velikosti fleetu a atraktivitě klienta, ale pro menší a střední firmy čistě z finančního hlediska nemusí být výhody zřejmé.

Odprodej vozidla po uplynutí smlouvy je brán jako výhoda OL. Nicméně je potřeba vzít v úvahu, že poskytovatel na sebe bere riziko nečekaného poklesu cen ojetých vozidel a toto riziko si započte do ceny. Počítá ve své kalkulaci s relativně bezpečnou prodejní cenou a v mnoha případech se dá vozidlo prodat na volném trhu za vyšší cenu.

Obecně se dá říct, že operativní leasing preferují větší společnosti a ty, které preferují větší pohodlí a služby spojené s operativním leasingem a jsou ochotny si za to připlatit.

Operativní leasing má různé úrovně služeb, nejčastější jsou:

Full service operativní leasing (FSL) – operativní leasing, kdy měsíční splátka zahrnuje veškeré náklady na provoz vozidel (vyjma PHM). Pořizovatel tedy kromě měsíčních splátek nemusí vydat ani korunu. FSL by se dal chápat i jakou určitá forma pojistky na servisní náklady. Poskytovatel FSL pochopitelně nese veškeré riziko a tudíž si do měsíční splátky zahrne rezervu na nadměrné servisní náklady. Pokud tyto nenastanou, tak jsou náklady na FSL vyšší než by byly za klasický OL. Naopak pokud u vozidla dojde k nějakým větším pozáručním závadám, klient FSL ušetří.

Operativní leasing (OL) – operativní leasing, který zahrnuje zejména pořízení a odprodej vozidla, pojištění, dálniční známku, různé daně apod., přitom náklady na servis a údržbu jsou účtovány dle skutečnosti. OL je levnější než FSL, nicméně klient OL zaplatí případné větší opravy.

Správa vozového parku – velké společnosti někdy chtějí vozidla vlastnit, nicméně nechtějí mít starosti s jeho správou. Koupí si tedy od profesionálů za měsíční paušál veškeré služby spojené se správou vozového parku.

Pronájem vozidel

Zapomenout nesmíme ani na krátkodobý pronájem vozidel (do 1 roku). Jeho výhodou je velká flexibilita bez dolního limitu na počet dní. Jsou velmi výhodné zejména na občasné krátkodobé jízdy na dlouhou trasu.

Jiné formy

Taxi nebo Car sharing sice nejsou FM v klasickém slova smyslu, nicméně jsou neodmyslitelným doplňkem služeb zajišťujících mobilitu zaměstnanců. Bez pochyb je jejich využití zejména u zahraničních pracovních cest letadlem nebo vlakem. Nicméně své místo si najdou i v tuzemsku. Řada firem, která analyzuje profil denního využití svých vozidel zjistí, že většina aut je v provozu jen ráno (cestou do práce) a večer (cestou z práce). A to zdaleka neplatí jen u manažerských vozidel, ale často i u referentských.

 • Taxi – služba s velkou tradicí a pokrytím v podstatě po celém světě
 • Věřejná doprava – velmi levné a v mnoha oblastech i flexibilní řešení
 • Car sharing – v poslední době začíná i k nám – zejména do velkých měst – pronikat tzv. Car sharing, nebo-li sdílení vozidel. Pracovně často jezdící zaměstnanci, kteří mají vysoké výdaje za taxi, začínají využívat těchto služeb i pro pracovní účely s cílem ušetřit firemní prostředky

Jakou formu tedy zvolit?

Rozhodnutí jakou formu FM zvolit není vůbec jednoduché. Vstupují do toho mnohé faktory, zejména finanční politika firmy („majetek vs. náklady“), s jak dlouhým investičním horizontem uvažujeme, jak často auto a kde bude jezdit, jak dlouhé trasy jezdí, kolik lidí vozidla sdílí a další.

 • Doba a nájezd

Operativní leasing má typickou dobu trvání kolem 3 let a nájezd 15-30 tis. Km ročně. Firmy, které s vozy najedou 50 tisíc a více km by si měly celkové náklady variant s OL nebo s vlastnictvím vozidla dobře spočítat. Naopak firmám, které najedou třeba 10-15 tis. km ročně, udělají lépe, když si vozidlo nechají ve svém vlastnictví 10 a více let. Jsou vozové parky s 15-letými, dobře servisovanými vozy s nízkým nájezdem, plně odepsanými, minimálními servisními náklady a tam žádná forma pořízení nového vozidla nebude výhodnější.

Velkou komplikací je nutnost odhadnout kolik km ročně které auto najede. Firma může získat zákazníka v jiném regionu nebo naopak nějakého ztratit. Nebo vozidlo používané i k soukromým účelům může získat zaměstnanec, který dojíždí dál. Poplatky za nadměrné km můžou někdy výrazně změnit potenciální business case.

 • Jak často a jak daleko

Čím menší firma, tím menší možnost sdílení služebních vozidel (poolingu) mezi zaměstnanci. Vozidla tudíž některé dny můžou stát a naopak některé dny je vozidel málo, aby posloužila všem zaměstnancům. Pronájem vozidel může být v řadě případů výhodnější než vlastnictví nebo OL. Např. západoevropské firmy do Střední Evropy často své zaměstnance posílají autem z půjčovny spíše než fleetovým.

 • Náklady na km

Jedním z nejobjektivnějších parametrů jsou náklady na km provozu vozidla. Spočítat celkové náklady (TCO) za několikaleté období a vydělit je předpokládaným nájezdem je užitečným kritériem pro srovnání nejen různých forem FM, ale i pro výběr správné značky, motoru. Nicméně je potřeba být opatrný s porovnáváním (benchmarky), protože jejich aplikace je složitější. Pokud zaměstnanci jezdí primárně ve větším městě a nevozí nějaké zboží, je potřeba zvážit i MHD, nebo taxi jako alternativu ke služebním vozidlům. Nákladově můžou být výrazně levnější než pořízení služebního vozidla a někdy i flexibilnější – tyto však nejsou všude stejně dostupné a náklady se můžou velmi lišit. Naopak při převažující dopravě mezi městy je vhodnější firemní vůz. Při dlouhých trasách je potřeba zvážit například vlak nebo auto z půjčovny. 50 stokilometrových jízd není stejných jako 5 tisíckilometrových.

Výběr vozidel

FM je specifická nákupní kategorie. Na rozdíl třeba od soustruhu, ERP, nebo kancelářského nábytku do rozhodování vstupuje i fakt, že zaměstnanci firem jsou často i fanoušci té které značky, nebo že některé vozy je možno využívat i pro soukromé účely. Ve výběru je tedy vice subjektivních vlivů než je to u jiných katagorií.

 • Třída vozidel

Zájmem každého zaměstnance je komfortní přeprava a tudíž pořízení vozidla co nejvyšší kategorie. V této věci existuje na trhu relativně dobré srovnání napříč firmami a zaměstnanci na srovnatelných pozicích obyčejně mají k dispozici srovnatelné vozy.

 • Značka a výbava

Mnoho firem již v zadání výběrového řízení jasně specifikuje značky a modely vozidel. Tímto eliminuje konkurenci a částečně i možnost větších úspor. Částečně proto, že i při omezeném vyběru modelů dochází ke konkurenci mezi dealery stejné značky a tudíž u firemních fleetů je možné dosahovat významným slev.

 • Cenový limit

Řada firem má pro své zaměstnance (zejména u benefitních vozidel sloužících i k soukromým účelům) stanoveny finanční limity. Ty jsou stanoveny na pořizovací cenu vozidla a proto je vyjednávání o ceně zaměřeno na získání co nejvyšší výbavy a ne na snížení ceny. Vzhledem k tomu, že takovéto vozy jsou často brány jako benefit pro zaměstnance, je potřeba nahlížet na věc z různých uhlů pohledu. Firma nic neušetří, na druhou stranu zaměstnanec může být potenciálně spokojenější.

Závěr

Rozhodování při výběru řešení v rámci FM je velmi komplexní a obsahuje velkou mírou nejistoty z pohledu využívání vozidel na řadu let dopředu. Na jednu stranu se parametry můžou změnit, na druhou stranu jsou dopady takovéhoto rozhodnutí několikaleté. Vypovědět smlouvu na OL je drahé, prodat zánovní vozidlo je rovněž drahé. Na druhou stranu i flexibilní řešení typu taxi nebo pronájem vozidel jsou drahé. Mnoho rozhodnutí se dělá subjektivně, bez předchozí analýzy.

Řešením tedy je co nejkvalitnější analýza toho jak vozidla používáme a odhad budoucích potřeb na jedné straně a srovnání různých řešení a nabídek na trhu na straně druhé.


Nákup PHM

Jednou z hlavních nákladových položek provozu služebních vozidel jsou vynaložené finanční prostředky na nákup pohonných hmot. Ve firmách, kde není těmto nákladům resp. způsobu nákupu  věnována dostatečná pozornost, může lehce dojít k zbytečným finančním ztrátám. Řidiči mnohdy tankují u „svých oblíbených“ stanic, kde za dostatečný objem nakoupených služeb a PHM dostanou např. oběd, věrnostní body  a pod.

Je jasné, že pokud řidič na trase potřebuje nezbytně natankovat, tak zastaví na první čerpací stanici. Firma by měla mít proto možnost zpětné kontroly a současně, analýzou nákladů nastavit interní pravidla provozu služebních vozidel tak, aby bylo možné tyto náklady optimalizovat. Pravidla nákupu PHM by měla být součástí interních směrnic firmy.

Pro nastavení pravidel nákupu PHM doporučujeme vzít úvahu všechny elementy mající vliv na  konečné cestovní náklady.

 • smluvní partneři- výběr
 • zastoupení smluvních partnerů na nejvytíženějších trasách
 • plánování, výběr trasy
 • cena PHM na stojanu (porovnání na úrovni regionů/tras apod. v jednom okamžiku)
 • poskytované služby na čerpacích stanicích
 • náklady na PHM kartu (vedení karty, zúčtování, vystavení nové karty při ztrátě….)
 • rizika a penalizace
 • finanční podmínky, platební podmínky
 • přidaná hodnota smluvního partnera
 • management kvality služeb

Více informací, možnost zaslat dotaz nebo iniciovat diskuzi na Vaše téma získáte v placené verzi.

Sponzor segmentu

Placená část

Pro zobrazení plné verze segmentu je nutné se přihlásit.  Pokud ještě nejste členem AP, zaregistrujte se.


Diskuzní forum

Nenalezeny žádné otázky.