Close

Datová centra

Úvod

Co je to datové centrum (DC)

DC je komplexní soubor technologií a systémů tvořící jeden celek. Tento celek tvoří prostředí ve kterém probíhají výpočetní operace a přenosy dat.

DC obsahuje IT HW a non IT HW včetně řídících aplikací spravujících provoz DC a provoz IS. Pro optimální provoz jsou tyto řídící platformy propojeny automatickým přenosem dat.

Jak posuzujeme kvalitu DC

Kvalita DC se měří několika parametry současně a všechny dohromady definují výslednou úrověň DC. Hlavní parametry jsou dostupnost DC, provozní efektivita DC (spotřeba el. energie), další parametry pro hodnocení dc jsou modularita, prostorová velikost, energetická kapacita DC.

Jak ovlivňuje kvalita DC investiční náklady DC

Čím vyšší dostupnost kvalitu DC požaduje klient tím jsou vyšší náklady na výstavbu DC. Rozdíly mezi jednotlivými stupni kvality jsou v desítkách procent předcházenící nižší úrovně. Náklady s rostoucí kvalitou rostou exponenciálně.

Specifika provozu DC

Většina DC, zejména větších je od uvedení do provozu až po jeho ukončení neustále READY/připravené poskytovat své služby klientům, je neustále v režimu ON/běžícím režimu a to i při opravách DC.

Srovnání investičních a provozních nákladů DC

Obecné srovnání CAPEX a OPEX nákladů DC při pátnactiletém provozu. OPEX náklady jsou několikrát vyšší než CAPEX. Tzn. za provoz DC provozovatel a majitel zaplatí několikrát více než jsou počáteční investiční náklady na výstavbu DC.

Etapy výstavby a provozu DC

  • STUDIE/ROZBOR DOSTUPNOSTI – jak kvalitní DC potřebuji
  • FEASIBILITY STUDY – koncepce technického řešení DC
  • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – přesně na míru požadované dostupnosti a zvolené koncepce technického řešení
  • VÝBĚR DODAVATELE – generální dodavatel
  • VÝSTAVBA – instalace, testování, předání
  • PROVOZNÍ SERVIS – pravidelná údržba za provozu

Řízení provozních nákladů DC

Zásadní problém provozu DC je, že je spravují ve velké většině společností dvě různá oddělení, které spolu jen velmi málo spolupracují. IT oddělení řídí IT HW a jeho aplikační SW a databázovou nádstavbu DC. Druhé oddělení provozní oddělení řídí non IT HW DC. Tento přístup převažuje přesto, že je praxí potvrzena jeho nefukčnost. Z pohledu řízení a dosažení optimální efektivity se musí řízení IT a non IT částí DC sjednotit. Jinak IT oddělení není nikterak motivováno dodržovat pricip správného hospodáře a usilovat o zefektivnění celé infrastruktury DC. Je zaměřeno na zvyšování výkonu a efektivity pouze a maximálně IT HW. Bohužel, proto jsou náklady na udržení IT HW v provozu tzn. náklady na provoz celého DC vysoké a vždy vyšší než v případě, že je IT oddělení spoluzodpovědné a zainteresováné na snižování celkových provozních nákladů (úsporách) DC. Typickým srovnatelně stejným nebo po IT HW druhým největším spotřebičem energie v DC je chladící systém celého DC.

Závěr

Při přípravě výstavby v projekční etapě, ve stavbě i provozování DC je investor PROC nucen řešit návrh a výstavbu složitého komplexního systému. Je žádoucí, aby si PROC uvědomil, že nakupuje a vybírá komplexní systém a ne jen jednotlivé jeho komponenty. Ověřeným postupem jak je možné dosáhnout nejoptimálnějšího výsledku celého procesu nákupu nového DC je využití služeb specializovaných KS s prokazatelnými zkušenostmi s návrhy a realizací DC. Stejně tak i ve výstavbě je nutné využít specializovaných dodavatelů, kteří mají s výstavbou DC prokazatelné zkušenosti. Obojí je nutnou podmínkou k dosažení úspěšně očekávaného cíle.

Sponzor segmentu

Placená část

Pro zobrazení plné verze segmentu je nutné se přihlásit.  Pokud ještě nejste členem AP, zaregistrujte se.


Placená část

Diskuzní forum

Nenalezeny žádné otázky.