Close

Partneři segmentu

Námořní doprava

Úvod

Námořní přeprava je tradičním způsobem přepravy zboží hlavně v interkontinentálním obchodě. Je využívána i při kontinentální směně při využití tzv. pobřežní plavby.

Je levněší, ale zároveň několikrát časově delší než letecká přeprava. Je využívána pro téměř všechny druhy zboží – kusové, hromadné, nadrozměrné, sypké, tekuté, rolující  atd.

Fenoménem pro kusové zboží se stala v posledních 20-30 letech kontejnerová přeprava, která nabízí možnosti pro celokontejnerové i tzv. sběrné zásilky do všech koutů Světa.

Dopravní a doplňující služby jsou nedílnou součástí každého obchodu se zbožím.

Tvoří přibližně 5 – 15% z konečné ceny zboží. Mohlo by se tedy zdát, že problematika dopravy není pro úspěšný obchod až tak závažnou položkou.

V praxi však opak bývá pravdou. Větší objemy, vzdálenější a problémová teritoria pro dodání a další aspekty mohou zamýšlený obchod velmi znesnadnit, prodražit a také někdy zcela znemožnit.

Na první pohled velmi výhodná prodejní cena nějakého zboží v určitém teritoriu, které obchodník navštíví, mu dává na první pohled naději na zdánlivě snadný a velký zisk. Teprve po důkladném a s odborníky konzultovaném seznámení se s problematikou přepravy uvažovaného obchodu se však ukáže, co je reálné a co není. Výsledná kalkulace a podmínky přepravy jsou pro mnohé potom velkým překvapením.

Všeobecně lze vypracovat pro všechny druhy dopravy a jí doplňujících kroků tuto osnovu:

  • Poptávka – v příloze najdete základní vzor poptávek pro různé druhy přeprav
  • Nabídka, včetně doplňkových služeb
  • Vyhodnocení nabídky
  • Objednávka
  • Realizace přepravy
  • Fakturace za služby – její kontrola
  • Platba za uskutečněnou přepravu
  • Reklamace


Plná verze obsahuje:

Vzor poptávky pro námořní přepravu, který obsahuje všechny informace, které potřebuje poskytovatel služby k tomu, aby mohl tuto přepravu nabídnout.

Sponzor segmentu

Placená část

Pro zobrazení plné verze segmentu je nutné se přihlásit.  Pokud ještě nejste členem AP, zaregistrujte se.


Vzor poptavky PDF

Diskuzní forum

Nenalezeny žádné otázky.