Close

Partneři segmentu

Letecká doprava

Úvod

Letecká přeprava je nejrychlejším, ale také nejdražším způsobem přepravy zboží.

Je používána hlavně pro plánované přepravy drahého a rychle se kazícího zboží.

Kromě toho ještě při potřebě rychlé přepravy nových druhů výrobků, přepravě na veletrhy a výstavy. Je používána také v kritických situacích, kdy došlo k opoždění ve výrobě/dodání,  a hrozí smluvní penalizace, ztráta zákazníka apod..  

Platnými pravidly pro všechny druhy přeprav jsou následující informace.

Dopravní a doplňující služby jsou nedílnou součástí každého obchodu se zbožím.

Tvoří přibližně 5 – 15%, někdy u levnějšího obchodovaného zboží i více procent z konečné ceny zboží. Mohlo by se tedy zdát, že problematika dopravy není pro úspěšný obchod až tak závažnou položkou.

V praxi však opak bývá pravdou. Větší objemy, vzdálenější a problémová teritoria pro dodání a další aspekty mohou zamýšlený obchod velmi znesnadnit, prodražit a také mnohdy zcela znemožnit.

Na první pohled velmi výhodná prodejní cena nějakého zboží v určitém teritoriu, které obchodník navštíví, mu dává na první pohled naději na zdánlivě snadný a velký zisk. Teprve po důkladném a s odborníky konzultovaném seznámení se s problematikou přepravy uvažovaného obchodu se však ukáže, co je reálné a co není. Výsledná kalkulace a podmínky přepravy jsou pro mnohé potom velkým překvapením.

Všeobecně lze vypracovat pro všechny druhy dopravy a jí doplňujících kroků tuto osnovu:

  • Poptávka – v plné verzi najdete základní vzor poptávky pro leteckou přepravu
  • Nabídka, včetně doplňkových služeb
  • Vyhodnocení nabídky
  • Objednávka
  • Realizace přepravy
  • Fakturace za služby – její kontrola
  • Platba za uskutečněnou přepravu
  • Reklamace

Plná verze obsahuje:

Vzor poptávky pro leteckou přepravu, která je návodem, co všechno musí obchodník udat, aby mohl poskytovatel dopravní služby kvalifikovaně nabídnout.

Sponzor segmentu

Placená část

Pro zobrazení plné verze segmentu je nutné se přihlásit.  Pokud ještě nejste členem AP, zaregistrujte se.


Diskuzní forum

Nenalezeny žádné otázky.