Close

Hotely

Úvod

Hotel  je ubytovací zařízení, které vám poskytne přechodné ubytování a služby s tím spojené. Při jeho objednávání mějte na paměti pár drobných, ale užitečných informací, které vám jakýmkoliv způsobem můžou ovlivnit cenovou relaci. Kdy objednávat, jak objednávat, co nepřehlédnout a další.

I tento, na první pohled běžný, obyčejný a jednoznačný segment má také svoje specifika nákupu. V současné době živé mezinárodní spolupráce na všech úrovních se cestování a služební cesty stále více stávají neoddělitelnou součástí běžné práce ve firmě. Právě úroveň cestování, povolené, ale  i vyžadované standardy vypovídají mnohé o kultuře a přístupu firmy ke svým zaěstnancům

Základem pro služební cesty je zajištění ubytování, jízdenek a dalších, s těmito službami souvisejících a nezbytných služeb, jako je stravování, transfery, cestovní pojištění, půjčení vozu a dalších, a to nejen v zahraničí, ale i v rámci České republiky.
Správný nákup této komodity se stává nejen manažerskou výhodou, ale přispívá i k dlouhodobému snižování nákladů služebních cest a k snižování rizik,  jimž jsou klienti na svých cestách vystaveni.

2.Historie a vývoj segmentu
Ještě v poměrně nedávné době nebyla tomuto segmentu věnována odpovídající péče. Bylo to dáno zejména tím, že firmy neměly stanoveny jasná pravidla a standardy, kterými se cestovatel musel řídit po dobu služení cesty.  Veškeré normy se opíraly o Zákoník práce, kde byly jasně uvedeny náhrady a vlastní organizace služebních cest byla zajišťována sekretářkami apod. Určité změny přinesl až centralizovaný nákup a standardy, které byly běžnými v nadnárodních korporacích. Je zajímavé, že tyto standardy byly obvykle vyšší, než bylo do té doby běžné. Nejednalo se však pouze o kategorii hotelů, ale byly stanoveny i určité parametry bezpečnosti, vybavenosti, dostupnosti, infrastruktur , zázemí atd.  Další změny přinesl i vznik profesionálních agentur, které mohou hotelové a další cestovní služby zajišťovat.

Pro všechny objednatele hotelových služeb v každé situaci je proto předem důležité vědět, jakou kategorií ubytovacího zařízení budou požadovat. Kromě ceny základních položek (ubytování a strava) je zapotřebí všechny další doplňkové služby, které musí ubytovací zařizení splňovat. Je nezbytné si uvědomit, že např internetové připojení na pokoji s odpovídající rychlostí nemusí být stále ještě  ve všech zemích nebo regionech standardem.

3. Popis a specifika segmentu
Hotel  je ubytovací zařízení, které vám poskytne přechodné ubytování a služby s tím spojené. Při jeho objednávání mějte na paměti pár drobných, ale užitečných informací, které vám jakýmkoliv způsobem můžou ovlivnit cenovou relaci. Kdy objednávat, jak objednávat, co nepřehlédnout a další.

3.1 Faktory přímo ovlivňující nabídku ceny
Sezónnost  
Ceny při objednávání hotelů se dělí na sezonní (letní a zimní sezona) a mimosezonní období. Sezonní  období je obdobím s vysokou koncentrací návštěvnosti místa a maximální nabídkou cen i služeb. Mimosezonní období je charakteristické nízkou návštěvností místa a nižší cenovou relací.

Klasifikace
Rozsah a kvalita poskytovaných služeb se zařazuje do 5-ti klasifikačních tříd (hvězdiček). Přiřazování hvězdiček jednotlivým ubytovacím kategoriím se děje na základě:
– splnění určitých povinných kritérií (certifikace ISO, velikost pokojů, služby, atd.)
– fakultativní znaky –  dle katalogu hotelů (doplňkové služby, vybavení atd.)
V závislosti na jejich zařazení do jakostní třídy (klasifikaci) jsou poskytovány jejich další služby – stravovací (jídelna, hotelový lobby bar s rychlým občerstvením a příjemnou obsluhou, donáška jídla na pokoj) relaxační (bazén, fitness, masáže), konferenční (konferenční a jednací prostory), společensko-zábavní a další (hifi, směnárna, čistírna, parkoviště, klimatizace, bezbariérový pokoj), které jsou relevantní v této oblasti služeb.
Existuje pět základních klasifikačních tříd, které platí v České republice a dalších  státech, které jsou členy Hotelstars Union (převážně země EU):
A – Luxury             *****
B – First Class        ****  
C – Comfort          ***
D – Standard         **
E  – Tourist             *
V ostatních zemích mimo tuto unii platí klasifikační zařazení následující:
Deluxe              *****
First Class                *****
Business Class         ****
Tourist Class           ***
Ekonomy Class     **
Bez specifického označení   *
Problém nejednotné klasifikace EU znemožňuje přímé srovnání hotelů na světové úrovni.

Kategorizace dělí ubytovacích zařízení podle rozsahu služeb a množství pokojů na:
Hotel (1 –  5 *), Motel (1 –  4 *), Botel (1 –  4 *), Penzion a hostel (1 –  4 *),
Hotel Garni ( 1 –  4 *), Boutigue hotel (min. 4*), Hotel apartmánového typu (1-5*), atp. až po koleje a ubytovnu
Lokalita
Ceny hotelů v centru města nebo v lázeňských destinacích jsou vyšší než hotely na okrajích, nebo několik kilometrů za městem. Zde je dobré si zjistit a konzultovat návaznost dopravy do požadovaného místa, kam se má cestující dostat. Zda doprava např. taxíkem nebude dražší než ubytování v centru a také časové možnosti cestujícího.

Momentální obsazenost hotelu
Může nás překvapit, že ve vašem oblíbeném a často využívaném hotelu se koná v době vámi žádaného ubytování konference nebo jiná akce podobného typu a hotel je plně vytížený. Cena, kterou bšžně dostáváte se najednou navýší. Je to momentální preferencí hotelu, která vzniká právě pořádanou akcí.

Délka pobytu
Může přímo úměrně ovlivnit naši cenu. Pokoj, objednávaný na delší dobu (stáž, školení) nám obvykle nabídnou levněji.
Dny v týdnu
Tato okolnost souvisí s větším využitím hotelu. V pracovní dny jsou preferovaným trhem konference a lidé na obchodních cestách, o víkendech rodiny, autobusové zájezdy a individuální turistika.

Doba rezervace před příjezdem hosta
Jedná se o tzv. Advanced booking, kde nám hotel obvykle dokáže nabídnout výhodnější ceny.
Ceny konkurence a ekonomická situace na trhu
Ceny hotelů stejných kategorií ve stejné lokalitě bývají často velmi vyrovnané. Přímý  vliv na navýšení cen může mít změna ekonomické situace na trhu, např. zdražení pohonných hmot, tepla, vody, potravin, ev. změna daní atd.

Úroveň nabízených služeb
I hotely stejných kategorií a se stejným počtem hvězdiček se můžou mírně lišit v nabízených službách. Před rezervací neznámého hotelu je dobré se podívat na hodnocení ostatních uživatelů a zaměřit se zejména na negativní  příspěvky. Nepodceňujte např. lokalitu hotelu, nejen z hlediska bezpečnosti, ale také vašeho pohodlí. Také si zkontrolujte, zdali je v ceně ubytování zahrnuta daň, pobytová taxa, případně připojení k internetu a pod. Speciálně americké hotely mají v oblibě účtovat si tuto službu zvlášť. Proto je lepší porovnat si ceny hotelů před jakýmkoliv jejich kontaktem. Čím více serverů zkusíte, tím máte větší šanci na úsporu.


3.2 Trh ubytovacích služeb
Díky širokému spektru ubytovacích možností nelze jednoznačně dospět k jakékoliv generalizaci tohoto trhu. Tento trh podstatně ovlivňuje hospodářská situace konkrétní země, i když v poslední době se značně začíná přizpůsobovat rostoucí poptávce klientely. Z toho vyplývá, že různé tržní segmenty mají různé potřeby, což určuje typy zařízení, které by měly být v nabídce.
Vzhledem k značným rozdílům, které v tomto směru existují v rámci Evropy , existují také značné rozdíly národních hotelových trhů. A v celosvětovém měřítku to platí dvojnásobně.

4. Cena
Jak nakoupit ubytování v hotelu za tu nejlepší cenu? Je skutečně cena pouze tím jediným ukazatelem našeho nákupu?
Občas si myslíme, že nakoupit levné a ještě k tomu dobré ubytování s kvalitními službami je rychlý a jednoduchý proces, ale někdy opak bývá pravdou.
Především zde máme požadavek interního klienta na kvalitu, lokalitu a termín ubytování, určitou cenovou představu a určitý cenový budget, který musíme dodržet.
Nejčastěji využíváme služeb cestovních kanceláří, internetových rezervačních systémů, srovnávačů cen, nebo slevových systémů, které nás nasměrují, kde jsou momentálně největší slevy a tím pádem jak získat tu nejlepší cenu.

4.1 Cena versus kvalita
Hoteliér si ve svých cenách zohlední všechny výše uvedené faktory (dle bodu 3), které můžou být velmi variabilní. Tím pádem si může stanovit různé sazby za noc na základě očekávané poptávky, navýšené samozřejmě o jeho zisk. Tato pravidla a postupy související s variabilitou cen můžou být občas pro zákazníky nepochopitelné a matoucí. Snížením ceny by musel snižovat svoji marži a dostat se tak do finančních ztrát, což se samozřejmě nestane, takže by se cena snižovala na úkor kvality.
A zde si musíme položit otázku, zda to skutečně chceme, především zda by to akceptoval náš interní klient, který by se před důležitým jednáním nevyspal třeba z důvodu kapajícího kohoutku. Stát se to může, ale hotel, který se nám zaručí určitou kategorií, závady podobného charakteru absolutně nesmí připustit.

4.2 Fixace cen
Abychom předešli jakýmkoliv zmatkům a různorodým cenám, které jsou následně těžko vysvětlitelné hlavně pro náš audit, je dobré si ceny zafixovat formou rámcových smluv. Rámcové smlouvy v tomto odvětví se uzavírají většinou na 1 rok. Dokážeme tím alespoň částečně regulovat cenu a hotely motivovat k vyšší efektivitě spolupráce. Eliminuje se zde sezónnost – i když hotely si i ve smlouvách rády stanovují ceny sezónní a mimosezónní, absolutně vypadáva závislost na dnech v týdnu, délka termínu objednání před datem ubytování a případné náhlé ekonomické výkyvy na trhu. Fixuje se i způsob úhrady – hotely netrvají na úhradách předem.
V dnešní době se skoro automaticky požaduje ubytování včetně snídaně. Ale ne každý cestující ji vyžaduje, nebo můžou nastat důvody, kdy na snídani nebude mít čas. Je dobré si proto v rámcové smlouvě zafixovat obě varianty ubytování. V případě, kdy by nebylo ubytování se snídaní a cetující by ji vyžadoval, může být tato snídaně nesrovnatelně dražší, než kdyby byla součástí ceny. Ale i obráceně – pokud na ni nebude mít čas (např. odlet dřív, než se začíná podávat snídaně), je vhodnější mít nasmlouvanou cenu i pro tuto variantu (cena takové snídaně se může vyšplhat v lepším hotelu i na 800 Kč – i v českých podmínkách, tím pádem skutečně není efektivní ji platit. Nastavení rámcové smlouvy závisí především na procurementu, je to pro nás příležitost k vyjednání těch nejlepších podmínek pro spolupráci.
Kromě rámcových smluv se hotely snaží podnikům nabízet tzv. Corporate Discount – jsou to dlouhodobější vyšší slevy pro firmy, kde je předpoklad určitého počtu ubytování – ubytování si může objednat přímo obchodní cestující na místě.
Další možností získání nižší ceny je tzv. „nevratná cena”, která se v poslední době  začíná prosazovat především v zahraničí – bývá obvykle o něco nižší než u klasické rezervace. Rezervace je v tomto případě podmíněná platbou předem  nebo autorizací kreditní karty s blokací celé částky za pobyt. Zde nastává značná nevýhoda pro cestující, kteří se z jakéhokoliv důvodu neubytují, neboť akceptací podmínek nevratné ceny se zavázali, že je cena nevratná a tím pádem celá částka propadá.  

4.3 Placené a neplacené služby
Dalším faktorem, který může nepřímo ovlivnit cenu jsou placené a neplacené služby. Jednotlivá ubytovací zařízení mají různý standard placených a neplacených služeb, které mají charakter doplňkových služeb ubytovacího zařízení. Čím je vyšší kategorie hotelu, tím vetší rozsah služeb poskytuje a více placených služeb přechází do skupiny služeb neplacených.
Placené služby jsou základní služby, tj. ubytování a stravování a obvykle také doplňkové služby, jako použití minibaru, směnárenské služby, čištění a žehlení oděvů, půjčování sportovních potřeb apod.
Neplacené služby jsou služby doplňkové, které se hostům poskytují zdarma. Jedná se např. o telefonické buzení hostů, využití hotelového bazénu, objednávíní taxislužby, úschovnu zavazadel, půjčování tisku, donášku jídla na pokoj, odesílání poštovních zásilek, poskytování informací, možnost použití trezoru (pokud není součástí výbavy na pokoji) a další.

5. Závěr
Na závěr mějte na paměti, že zákazník má právo nakoupit službu v kvalitě odpovídající předpisům, standardům a normám. Mají mu být poskytovány pravdivé informace o druhu a úrovni poskytovaných služeb s jasně uvedenou cenou a podmínkami nákupu s ní spojených. Případně nedostatky, reklamace nebo přinejhorším spory by měly být řešeny urychleně a efektivně. Dobrý poskytovatel služeb dodržuje svoje smluvní závazky a dodavatelsko-odběratelské vztahy, neposkytuje zavádějící či klamavé informace a předchází možným konfliktům. A především podle toho se pozná dobrý a solidní dodavatel či poskytovatel služeb.

6. SWOT analýza
SWOT analýza je užitečným nástrojem rekapitulace a shrnutí všech předcházejících analýz, zaměřená na zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů, ovlivňujících úspěšnost výběru dodavatele, nového produktu či služeb.

Sponzor segmentu

Plná verze dále obsahuje:

  • Jak připravit výběrové řízení – jak zadefinovat hlavní požadavky,  a jak výběrové řízení vyhodnocovat?
  • Co by měla uzavřená rámcová smlouva  obsahovat a co v ní nesmí chybět?
  • Praktické rady pro rezervující zákazníky – základní body, kterým se nevyhneme a které je potřeba si ohlídat.
  • Jaký je procurement proces pro nakupování segmentu hotelů?
  • Co nepřehlédnout a na co si dát pozor při výběru dodavatele?

Placená část

Pro zobrazení plné verze segmentu je nutné se přihlásit.  Pokud ještě nejste členem AP, zaregistrujte se.


Diskuzní forum

Nenalezeny žádné otázky.