Close

Spolupráce s interními partnery

Úvod

Pracujete s informacemi, které jste získali většinou na poslední chvíli?


Čelíte předběžným dohodám s dodavateli, které učinil pracovník mimo oddělení Procurementu?


Informace o tom, co se děje ve Vaší firmě se dozvídáte od dodavatelů?

Potom pravděpodobně čelíte problému v interní komunikaci

Jakýkoliv model nebo způsob práce oddělení Procurementu musí být v souladu se zájmy organizace. Na druhé straně, všichni zaměstnanci organizace by měli respektovat kompetence oddělení Procurementu. Jednou ze základních podmínek úspěšné spolupráce  s interními partnery je proto včasná a úplná výměna informací.
Dohody by se měly týkat zejména finančního rozpočtu položek OPEX/ CAPEX plánovaných na další období, identifikace smluv, které budou exspirovat a další záměry s dodavatelem, výsledky analýz realizovaných plateb/ nákladů/ útraty a plánovaných výběrových řízení, úkolů a záměrů managementu firmy atd.


Bez jasné dohody se jmenovitými interními partnery, zejména s těmi, kteří mají na ve svém rozpočtu finanční prostředky  na realizaci daného obchodního případu, je velmi obtížné získat dostatek času na kvalitní průzkum trhu, přípravu a zajištění výběrových řízení, obchodních jednání a uzavření kontraktu.


Nedostatečná příprava mnohdy  vede k chybnému nebo neúplnému pochopení potřeb interního zákazníka a v konečné fázi způsobuje nespokojenost s prací Procurementu, což mnohdy vyústí s paušálním podceňováním způsobilosti Procurementu a degradací jeho pozice.

Více informací, možnost zaslat dotaz nebo iniciovat diskuzi na Vaše téma získáte v placené verzi.

Sponzor segmentu

Placená část

Pro zobrazení plné verze segmentu je nutné se přihlásit.  Pokud ještě nejste členem AP, zaregistrujte se.


Placená část

Diskuzní forum

Nenalezeny žádné otázky.