Close

Vize-Mise-Strategie

Úvod

Jaká je přidaná hodnota Procurementu?

Jak Procurement postavit a jak jej řídit?

Každá firma nebo společnost, resp její management má určitou představu, kterým směrem se firma bude ubírat,  jaké má cíle a jakým způsobem tyto cíle dosáhnou. Procurement musí této definici porozumět, nalézt inspiraci a v těchto intencích definovat svoji Vizi-Misi –Strategii.

Velkým rizikem je, že management ukáže směr vývoje firmy, jejích hodnot apod., současně však zůstanou v  platnosti původní interní předpisy, organizační schema, kompetence, nastavení nebo úroveň interních IT systémů, nezbytné změny nejsou podpořeny odpovídajícím rozpočtem atd. Dalším kritickým bodem je způsob komunikace, kdy jsou cíle a strategie „nařízeny“ nebo svojí formální povahou nejsou inspirativní a neumožňují odpovídající rozvoj na nižších úrovních. Výsledkem bývá všeobecná nespokojenost, chyby a frustrace, všech zapojených osob i spolupracujících oddělení, které často vedou finančním škodám. Soulad na všech úrovních je tedy základní podmínkou pro úspěch.

Jednou ze základních úvah je: Kolik nás bude Procurement stát? Je to investice návratná? Jednou z odpovdí by mohla být:  peněz plánuje firma investovat  do marketingu? Kolik průběžně investuje do zlepšení práce svého prodejního teamu a s jakým efektem?  versus kolik peněz může ušetřit kvalifikovaný Procurement? Jakým problémům může zabránit kvalifikovaně vedený team Procurementu? Příkladem může být kalkulace, kolik (TCO= skutečné celkové náklady, nikoliv přímé náklady) firmu stojí  zlepšení profitu např. o 5% versus s jakými prostředky dokáže Procurement uspořit 10% na vstupních nákladech? Úspory v nákupu generují identický finanční efekt, tj zvýšení zisku společnosti. Nejedná se však vždy pouze o přímé úspory na vyjednaných cenách, ale též úspory dosažené na výhodnějších nákupních a dopravních podmínkách, snižováním rizik, vedlejšími náklady na administraci a kontrolu nákupu, řízení kvality dodávek a dodavatelů, reklamací, plateb atd. Ve všech oblastech procesu řízeného nákupu lze nalézat úspory. Profesionální Procurement tedy hraje důležitou roli v každé firmě. Investice do kvalitních nákupčích a jejich vzdělávání, vybavení a interních IT systémů atd. jsou investicemi, které jsou návratné. 
Bohužel, potřeba hlubokých znalostí segmentů, komodit, specifik nákupu učitého typu služeb, dříve označováno jako „zbožíznalství“ je mnohdy podceňována a nahrazována zjednodušenou formou nákupu přes e-aukce apod. Od tužek až k vysoce odborným službám.

Zcela jistě, i takový způsob nákupu je možný, a pokud zadavatel věří, že je taková forma nákupu vždy efektivní a transparentní, jeho dobrou víru nehodláme zpochybňovat. Otázkou však vždy zůstane,  je k tomu daná komodita vhodná nebo popis a zadání výběrového řízení umožňuje tento způsob  výběru dodavatele chápat jako skutečně efektivní v celém rozsahu, zda nejsou opomíjena určitá obchodní, provozní, technologická apod. rizika a ztracené příležitosti k sekundárním úsporám.  Vybudování profesionálního Procurementu je tedy věcí zásadního rozhodnutí nejvyššího vedení společnosti. Pokud má být Procurement kompetentní, měl by být nezávislý, tzn. že je součástí vyššího managementu, tedy na stejné úrovni jako např. Obchodní, Finanční nebo Výrobní ředitel. Tato nezávislost je vyvážena jasně definovanými kompetencemi, interními předpisy a kontrolními mechanizmy, které jsou obvykle výstupy z interních systémů.

Více informací, možnost zaslat dotaz nebo iniciovat diskuzi na Vaše téma získáte v placené verzi.

Sponzor segmentu

Placená část

Pro zobrazení plné verze segmentu je nutné se přihlásit.  Pokud ještě nejste členem AP, zaregistrujte se.


Diskuzní forum

Nenalezeny žádné otázky.